# نوکیا

روشنی

فقط در تاریکی است که می توان فهمید                                               روشنی چیست                                                                و چقدر زیباست.
/ 0 نظر / 21 بازدید

زنگ

صفر را بستند                   تا ما به بیرون زنگ نزنیم                                              از شما چه پنهان                                                           ما از درون زنگ زدیم!
/ 0 نظر / 18 بازدید