روشنی

فقط در تاریکی است که می توان فهمید

                                              روشنی چیست

                                                               و چقدر زیباست.

/ 0 نظر / 17 بازدید