25 سنت

با ۲۵ سنت تضمین می کنیم که طرف باردار نشه ... ! (خودپرداز عدم بارداری)

 

با پرداخت 25 سنت به این دستگاه خودپرداز، تضمین عدم بارداری شریک تان را بدست آورید.۱۰۰ درصد تضمینی !

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید