کلمه

دخترک همیشه میگفت: من برای نجابت وفا و زیباییت عاشق تو شدم. پسرک برای روز تولدش سه حیوان خانگی به او هدیه داد... اسب سگ و یک پرنده زیبا! تا دخترک خواست دلیل اینکار

 را بپرسد...    پسرک رفته بود.

                                                                         برای همیشه.

***http://dana19.persianblog.ir/

وقتی به دنیا اومدی، تو تنها کسی بودی که گریه میکردی و بقیه می خندیدن. سعی کن یه جوری زندگی کنی که وقتی رفتی، http://dana19.persianblog.ir/تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن.
***http://dana19.persianblog.ir/
هیچکس نمی تونه به دلش یاد بده که نشکنه... http://dana19.persianblog.ir/ولی حداقل می تونه یادش بده که وقتی شکست لبه تیزش دست اونی رو که شکستتش نبره.
***http://dana19.persianblog.ir/

دوستی یه حادثه و جدایی قانون است.

 http://dana19.persianblog.ir/بیا حادثه آفرین و قانون شکن باشیم.
***http://dana19.persianblog.ir/
عجیبه که تا مریض نشی کسی برات گل نمی یاره http://dana19.persianblog.ir/تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه http://dana19.persianblog.ir/تا فریاد نکشی کسی به طرفت بر نمی گرده تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمی یاد http://dana19.persianblog.ir/و تا وقتی نمیری کسی تورو نمی بخشه.
***http://dana19.persianblog.ir/

آدم ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ می زنند... http://dana19.persianblog.ir/و گنجشکها جدی جدی می میرند... http://dana19.persianblog.ir/آدمها شوخی شوخی زخم می زنند... http://dana19.persianblog.ir/و قلبها جدی جدی می شکنند... http://dana19.persianblog.ir/و تو شوخی شوخی لبخند می زنی... http://dana19.persianblog.ir/و من جدی جدی عاشق میشم.
***http://dana19.persianblog.ir/
زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن .... بخشیدن .... و فراموش کردن .... http://dana19.persianblog.ir/پس.... بخند .... ببخش .... و فراموش کن.
***http://dana19.persianblog.ir/
نگو بار گران بودیمو رفتیم.
نگو نامهربون بودیمو رفتیم. آخه اینها دلیل محکمی نیست.http://dana19.persianblog.ir/ بگو با دیگران بودیم و رفتیم.
***http://dana19.persianblog.ir/
زندگی 2 چیز به من آموخت: آرزوی مرگ و مرگ آرزو.
***http://dana19.persianblog.ir/
برای هزارمین بار پرسید: تاحالا شده من دلت رو بشکنم؟ منم برای هزارمین بار به دروغ گفتم: نه. هیچ وقت... تا مبدا دلش بشکنه.

/ 0 نظر / 24 بازدید