قرن بیستم

 

آسفالتهای داغ راه سراب را نشان می دهند،

و تمدن با لبخندی آنتیک ورود ایشان را به دنیای صنعتی پوکه ها خیر مقدم می گوید،

قرن بیستم قرنی که با تقلب نمره بیست را گرفت ،

 قرنی که حافظه خود را به کامپیوتر سپرد و با شمارش معکوس عقل به قحقرا پرتاب شد ،

 قرن بیست هزار فرسنگ زیر غفلتها ...،

 قرنی آکنده از هوای آلوده ،

 قرنی که آسمان را در حد ابر می بیند و افق پروازش به کایت محدود می شود ،

قرن بیستم  قرن پیشرفته ای که عشق را نوعی عقب ماندگی ذهنی می پندارد،

قرن بیست قرن تجلیل از آدمهای ماشینی،

قرنی که با انسان بیگانه است،فریادش را نمی یابد و مسرور از اینکه صدای گریه گیاه را ضبط کرده است،

قرن بیست قرن تشریح قرنی که حافظه را می میراند تا جسدش را کالبد شکافی کند،

قرن تئوریک قرن گردشهای علمی قرنی که نظریه خود را درباره پروانه اینگونه اعلام می دارد:

<< دوره گردی حساس با حرکاتی ناشی از اختلال حواس>>

قرن بیستم قرن روانشناسی کودک قرنی که دل سیاهان خردسال را در حسرت سپید بودن آب می کند،

قرنی که از هارمونی می گوید اما سیاه را با سپید هماهنگ نمی داند،

قرن بیست قرن بیماری های مدرن ،

قرن آلرژی قرنی که نسبت به بهار حساسیت دارد،

قرنی که حقیقت با ذائقه اش سازگار نیست،

قرن رمانتیک ،

قرنی که شیرینی هایش فانتزی فکر می کنند،

و سرانجام قرنی که با عمل قلب باز دریچه های مصنوئیش را بروی عشق بسته است ،

 

اما در کرانه مهر در دور دست قطب همه چیز طبیعی است و نیت دلها صد در صد خالص،

خورشید وآنچه از پشت کوه آمده تحقیر نمی شود

جامه وصله دار شقایقها ننگ نیست ... خانه ها از مد سقفهای کوتاه پیروی نمی کنند

و در اتاق خالی هنوز جای تعارف هست....،

...شرط قبولی نور رد شدن از تمام ظلمتهاست.

٢١/٨/١٣۶٨

 

/ 2 نظر / 41 بازدید
مسعود

رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست به روزم (آپم) و منتظرقدمهای سبزتون [گل]

پژمان اهورامزدا

می خواستم ثابت کنم یک تخته ام کم نیست یا شاعرم ،هرچند گفتی شاعر آدم نیست می خواستم تندیس خوبیها شوم اما دنیا برای خوب بودن ها فراهم نیست سلام مطلبت خیلی قشنگ بود من یکی که خیلی وقتا فکر می کنم فقط واسه خودم دارم می نویسم دست نوشته های پژمان به مطلبی جدید از چهره فقر به روزه چشم انتظار حضور سبز شما هستم قلمتون پایدار موفق و پاینده باشید . پژمان اهورامزدا . www.pezhlvlan.persianblog.ir