خوابی

اینجا که ظهره...

ولی تو اونجا خوابی...

امیدوارم برام خوابای خوب ببینی...

/ 3 نظر / 16 بازدید
مرد تنها

گر چه از جمع بزرگان نيستم شعرم بخوان وز تبار خوبرویان نيستم شعرم بخوان هر که دارد چهره زیباو خوشرنگ شاعر است? صد دریغ کز ان پریان نيستم شعرم بخوان

پژمان اهورامزدا

دلم عجيب گرفته ، ولي تو بي خبري نشسته اي ته ِ كوچه دل ِ مرا ببَري ؟ ... بالاخره بازم به روز شدم نمي دونيد چه حال داشتم در كنار نبودن ها و بودنها !!! راستی مطلبت رو خوندم قشنگ و زیبا بود . به روز هستم منتظر نظر و نقدت مي مونم در پناه او www.pezhlvlan.persianblog.ir