زنگ

صفر را بستند
                  تا ما به بیرون زنگ نزنیم
                                              از شما چه پنهان
                                                           ما از درون زنگ زدیم!

/ 0 نظر / 16 بازدید