روزی خواهد آمد

بهترینها را برایت آرزو دارم


رنگ آمیزی جدید


align="left"> یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

خوشحال کردن یک زن

برای خوشحال کردن یک زن ، یک مرد فقط نیاز دارد که این موارد باشد :

 

 

.1 یک دوست

2. یک همدم

3. یک عاشق

4. یک برادر

5. یک پدر

6. یک استاد

7. یک سرآشپز

8. یک الکتریسین

9. یک نجار

10. یک لوله کش

11. یک مکانیک

13. یک متخصص چیدمان داخلی منزل

15. یک متخصص مد

16. یک روانشناس

17. یک دفع کننده آفات

18. یک روانپزشک

19. یک شفا دهنده

20. یک شنونده خوب

21.. یک سازمان دهنده

22. یک پدر خوب

23. خیلی تمیز

24. دلسوز

25. ورزشکار

26. گرم

27. مواظب

28. شجاع

29. باهوش

30. بانمک

31. خلاق

32. مهربان

33. قوی

34. فهمیده

35. بردبار

36. محتاط

37. بلند همت

38. با استعداد

39. پر جرأت

40. مصمم

41. صادق

42. قابل اعتماد

43. پر حرارت

 

بدون فراموش کردن :

44. تعریف کردن مرتب از او

45. عشق ورزیدن به خرید

46. درستکار بودن

47. بسیار پولدار بودن

48. تنش ایجاد نکردن برای او

49. نگاه نکردن به بقیه دختران

 

و در همان حال، شما باید :

50. توجه زیادی به او بکنید، و انتظار کمتری برای خود داشته باشید

51. زمان زیادی به او بدهید، مخصوصاً زمان برای خودش

52. اجازه رفتن به مکانهای زیادی را به او بدهید، هیچگاه نگران نباشید او کجا می رود.

 

53. هیچگاه فراموش نکنید :

بسیار مهم است

* سالروز تولد*

* سالروز ازدواج*

* قرارهایی که او می گذارد*

 

 (2 چگونه یک مرد را خوشحال کنیم :

1. تنهایش بگذارید!!!!

 

 

align="left"> دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

ریاضی

شاید فقط 10% از مردم دنیا از حل مسائل دشوار ریاضی راضی باشند و سایر مردم این درس رو جزء سخت ترین درس تاریخ بشریت میدونند ، اما نمیتوان از نقش ریاضیات در زندگیمون بی تفاوت بگذریم ...!

 

 

 
MATHEMATICS
ریاضیات

 
Smart man + smart woman = romance

مرد باهوش + زن باهوش = عشقولانه

Smart man + dumb woman = affair

مرد باهوش + زن خنگ = س ک س

Dumb man + smart woman = marriage

مرد خنگ + زن باهوش = ازدواج

Dumb man + dumb woman = pregnancy

مرد خنگ + زن خنگ = حاملگی

 

 

  OFFICE ARITHMETIC
حسابرسی اداری

Smart boss + smart employee = profit

رییس باهوش + کارمند باهوش = سود

Smart boss + dumb employee = production

رییس باهوش + کارمند خنگ = تولید

Dumb boss + smart employee = promotion

رییس خنگ + کارمند باهوش = ترفیع

Dumb boss + dumb employee = overtime

رییس خنگ + کارمند خنگ = اضافه کاری

 

 
SHOPPING MATH
ریاضیات خرید کردن

A man will pay $2 for a $1 item he needs.

یک مرد بابت یک کالای 1 دلاری که نیاز دارد 2 دلار می پردازد

A woman will pay $1 for a $2 item that she doesn't need.

یک زن بابت یک کالای 2 دلاری که نیاز ندارد 1 دلار می پردازد

 

 
GENERAL EQUATIONS & STATISTICS
آمار و برابری عمومی

A woman worries about the future until she gets a husband..

یک زن نگران آینده است تا زمانی که شوهر کند

A man never worries about the future until he gets a wife.

یک مرد هرگز نگران آینده نیست تا زمانی که زن بگیرد

A successful man is one who makes more money than his wife can spend.

یک مرد موفق مردیست که درآمدش بیشتر از مبلغی باشد که زنش خرج می کند

A successful woman is one who can find such a man.

یک زن موفق زنیست که بتواند چنین مردی را پیدا کند

 

 
HAPPINESS
شادمانی

To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.

برای اینکه با یک مرد شاد باشید باید او را کاملا درک کنید و کمی دوست داشته باشید

To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.

برای اینکه با یک زن شاد باشید باید او را کاملا دوست داشته باشید و اصلا سعی نکنید که او را درک کنید

 

 
LONGEVITY
طول عمر

Married men live longer than single men do, but married men are a lot more willing to die.

مردان متاهل بیشتر از مردان مجرد عمر می کنند در عوض مردان متاهل بیشتر آرزوی مرگ می کنند

 

 
PROPENSITY TO CHANGE
گرایش به تغییر

A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't.

زمانی که یک زن که با مردی ازدواج می کند انتظار دارد که او تغییر کند ولی اینگونه نمی شود

A man marries a woman expecting that she won't change, and she does..

زمانی که یک مرد با زنی ازدواج می کند مطمئن است که آن زن تغییر نمی کند و اینگونه می شود

 

 
DISCUSSION TECHNIQUE
ادبیات گفتگو

A woman has the last word in any argument.

یک زن در بحث حرف آخر را می زند

Anything a man says after that is the beginning of a new argument.

بعد از آن، هر حرفی که مرد بزند، شروع یک بحث جدید است

 

 

SEND THIS TO A SMART WOMAN WHO NEEDS A LAUGH AND TO THE SMART GUYS YOU KNOW CAN HANDLE IT

این متن را برای یک زن باهوش که به خنده نیاز دارد و مردان باهوشی که میدانید می توانند آن را هضم کنند، بفرستید

align="left"> دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

حکایت پسر بی ذوق پادشاه

  حکایت پسر بی ذوق پادشاه


یکی بود ، یکی نبود ؛ غیر از خدا هیچ کس نبود.

آورده اند که روزی روزگاری در آن ایام قدیم ، پسر پادشاه ولایت غربت مریض شد و در بستر افتاد . پادشاه گفت جارچیان در تمامی ولایات جار بزنند که اگر حکیمی بتواند درد پسرش را علاج کند، به اندازة وزن اش به او طلا و نقره می دهیم.

همة طبیبان از اطراف و اکناف آمدند به ولایت غربت ، ولی هیچ کس نتوانست درد و مرض پسر پادشاه را بفهمد . دیگر همه از علاج پسر پادشاه نا امید شده بودند که یک روز درویشی آمد به قصر پادشاه و گفت که من درد پسر پادشاه را علاج می کنم.

او را بردند بالای سر بیمار . درویش دستش را به نبض پسر پادشاه گرفت و بنا کرد به نام بردن تمامی ولایات دنیا. وقتی رسید به نام ولایت جابلقا، دید که نبض پسر پادشاه بنا کرد به تند زدن. شصتش خبر دار شد که پسر پادشاه عاشق دختری در ولایت جابلقا شده.

درویش گفت : « بروید یک کسی را بیاورید که با تمامی کوچه پس کوچه های ولایت جابلقا آشنا باشد . » آوردند . درویش به او گفت : « وقتی من نبض پسر پادشاه را می گیرم ، تو تک به تک و شمرده، نام تمام کوچه ها و خیابان های ولایت جابلقا را ببر. » درویش نبض را گفت و آن بندة خدا شروع کرد به نام بردن از کوچه ها و محله های ولایت جابلقا. وقتی رسید به نام کوچة «چهل دختران » نبض پسر پادشاه بنا کرد به تند زدن .

درویش گفت : « حالا یک نفر را بیاورید که همة اهالی این کوچه را از کوچک و بزرگ بشناسد . » آوردند . درویش به او گفت : «من وقتی نبض پسر پدشاه را می گیرم تو نام تک تک اهالی را بگو . » طرف قبول کرد و نام صاحبان خانه ها را تک به تک گفت، وقتی رسید به نام « ملک التجار » قلب پسر پادشاه بنا کرد به تند زدن .

درویش گفت : « همین حا توقف کن . حالا از این به بعد شمرده و آرام، نام و مشخصات اهل خانه را بگو . »

{ توضیح : نظر به اهمیت موضوع . واز آنجا که اهمیت مساله، کمتر از مساله محاکمه شهردار تهران نیست، در این قسمت متن کامل سخنان مرد که اهل خانه را معرفی می کند و همچنین کیفیت ضربان قلب پسر پادشاه ، عینا جهت درج در تاریخ، ثبت می شود ! }

مرد : خود ملک التجار که هشت دهنه مغازه در بازار دارد.
ضربان قلب پسر پادشاه : تلپ …تلپ…
مرد : عالیه خانم همسر ملک التجار صبیة حاج میزابوالقاسم غربتی { منظور اهل ولایت غربت است ـ توضیح مترجم ! }
- تلپ …تلپ…

- اشرف السلطنه والدهء ملک التجار ، نود و هشت ساله ….
- زق … زوق …
- زیور خانم ، دختر بزرگ ملک التجار که سال پیش عروسی کرده و حالیه دو بچه (دوقلو) دارد …
- تلپ …تلپ…
- اقدس خانم ، دختر دوم که در فرانسه درس خوانده و ادو کلن بیوتی فول به خود می زند …
- تلپ …تلپ…
اعظم خانم دختر سوم که چشمان آهویی دارد و پسر عموی بنده به خواستگاری اش رفت و او را کتک زدند...
- تلپ …تلپ…
- مریم خانم دختر چهارم ، در کوچه به او ماریا می گویند و هزار تا (با احتساب خود بندة حقیر ، هزار و یک) خاطر خواه دارد…
- تلپ …تلپ…

- آتوساخانم، دختر پنجم که ماشین اپل کورسا دارد وبا دوستانش هات شکلات و پیتزا دربه در می خورد…
- تلپ …تلپ…
- ناتاشا خانم ، دختر ششم که کاکل اش را بیرون می گذارد و لاک سیاه می زند و کتیرا و « لئوناردو دی کاپریو » و غیره …
- تلپ …تلپ…
- مارگریتا خانم دختر هفتم که هجده سال دارد و در هفت اقلیم عالم کسی به زیبایی او نیست - تلپ …تلپ…
- دیگر کسی باقی نماند …… آهان راستی یادم آمد اینها توی خانه شان یک سگ پا کوتاه پشمالوی انگلیسی شناسنامه دار هم دارند که …
- تالاپ …تولوپ…!
درویش: که چی؟
مرد: که هر روز یکی شان بغلش می کند و دور ولایت می گرداند و پزش را می دهد …

- شاتالاپ …شوتولوپ…!

باری به درخواست درویش و فرمان پادشاه ، یک هیات ویژه ای از ولایت غربت رفتند به ولایت جابلقا و سگ را خریدند و آوردند. پسر پادشاه هم که سگ را دید، حالش خوب شد .

ما از این داستان نتیجه می گیریم که بعضی از پسران پادشاهان خیلی بی ذوقند !
قصة ما به سر رسید، غلاغه به خونه ش نرسید

 از:ابوالفضل زرویی نصر ابادی

align="left"> دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

مردم چه می گویند ؟

 مردم چه می گویند ؟

می خواستم به دنیا بیایم، در زایشگاه عمومی، پدر بزرگم به مادرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی. مادرم گفت: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...
می خواستم به مدرسه بروم، مدرسه ی سر کوچه ی مان. مادرم گفت: فقط مدرسه ی غیر انتفاعی! پدرم گفت: چرا؟...مادرم گفت: مردم چه می گویند؟!...

به رشته ی انسانی علاقه داشتم. پدرم گفت: فقط ریاضی! گفتم: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...

با دختری روستایی می خواستم ازدواج کنم. خواهرم گفت: مگر من بمیرم. گفتم: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...
می خواستم پول مراسم عروسی را سرمایه ی زندگی ام کنم. پدر و مادرم گفتند: مگر از روی نعش ما رد شوی. گفتم: چرا؟...گفتند: مردم چه می گویند؟!...

می خواستم به اندازه ی جیبم خانه ای در پایین شهر اجاره کنم. مادرم گفت: وای بر من. گفتم: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...

اولین مهمانی بعد از عروسیمان بود. می خواستم ساده باشد و صمیمی. همسرم گفت: شکست، به همین زودی؟!...گفتم: چرا؟... گفت:مردم چه می گویند؟!...

می خواستم یک ماشین مدل پایین بخرم، در حد وسعم، تا عصای دستم باشد. زنم گفت: خدا مرگم دهد. گفتم: چرا؟... گفت: مردم چه می گویند؟!...

بچه ام می خواست به دنیا بیاید، در زایشگاه عمومی. پدرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی. گفتم: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...
بچه ام می خواست به مدرسه برود، رشته ی تحصیلی اش را برگزیند، ازدواج کند... می خواستم بمیرم. بر سر قبرم بحث شد. پسرم گفت: پایین قبرستان. زنم جیغ کشید. دخترم گفت: چه شده؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...

مُردم. برادرم برای مراسم ترحیمم مسجد ساده ای در نظر گرفت. خواهرم اشک ریخت و گفت: مردم چه می گویند؟!...

از طرف قبرستان سنگ قبر ساده ای بر سر مزارم گذاشتند. اما برادرم گفت: مردم چه می گویند؟!...

خودش سنگ قبری برایم سفارش داد که عکسم را رویش حک کردند. حالا من در اینجا در حفره ای تنگ خانه کرده ام و تمام سرمایه ام برای ادامه ی زندگی جمله ای بیش نیست: مردم چه می گویند؟!... مردمی که عمری نگران حرفهایشان بودم، لحظه ای نگران من نیستند...

align="left"> دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

راه زندگی

Bill Gates
If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor it's your mistake.

بیل گیتس:

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.

  

Swami Vivekananda
In a day, when you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling in a wrong path.

سوآمی ویوکاناندن

در یک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.

   

William Shakespeare
Three sentences for getting SUCCESS:
a) Know more than other.
b) Work more than other.
c) Expect less than other

ویلیام شکسپیر

سه جمله برای کسب موفقیت:

الف) بیشتر از دیگران بدانید.

ب) بیشتر از دیگران کار کنید.

ج) کمتر انتظار داشته باشید.

 

  Alien Strike
Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.

آلن استرایک

در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده‌اید.

 

  Bonnie Blair
Winning doesn't always mean being first, winning means you're doing better than you've done before.

بونی بلر

برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست. برنده شدن به معنی انجام کار، بهتر از دفعات قبل است.

 

  Thomas Edison
I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure.

توماس ادیسون

من نمی‌گویم که ١٠٠٠ شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود.

 

  Leo Tolstoy
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

لئو تولستوی

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست.

 

  Abraham Lincoln
Believing everybody is dangerous; believing nobody is very dangerous.

آبراهام لینکلن

همه را باور کردن، خطرناک است. اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است.

 

  Einstein
If someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life.

انشتین

اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده.

 

  Charles
Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don't make noise but pains a lot.

چارلز

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

 

  Mother Teresa
If you start judging people you will be having no time to love them.

مادر ترزا

اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.

align="left"> یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

جعبه کفش

جعبه کفش

 

زن وشوهری بیش از 60 سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند. آنها همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در مورد همه چیز با هم صحبت می کردند و هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمی کردند مگر یک چیز؛ یک جعبه کفش در بالای کمد پیرزن بود که از شوهرش خواسته بود هرگز آن را باز نکند و در مورد آن هم چیزی نپرسد.

در همه این سالها پیرمرد آن را نادیده گرفته بود اما بالاخره یک روز پیرزن به بستر بیماری افتاد و پزشکان از او قطع امید کردند.
در حالی که با یکدیگر امور باقی را رفع و رجوع می کردند پیر مرد جعبه کفش را آورد ونزد همسرش برد.
پیرزن تصدیق کرد که وقت آن رسیده است که همه چیز را در مورد جعبه به شوهرش بگوید. پس از او خواست تا در جعبه را باز کند.
وقتی پیرمرد در جعبه را باز کرد دو عروسک بافتنی و مقداری پول به مبلغ 95 هزار دلار پیدا کرد. پیرمرد در این باره از همسرش سوال نمود.
پیرزن گفت : هنگامی که ما قول وقرار ازدواج گذاشتیم مادربزرگم به من گفت که راز خوشبختی زندگی مشترک در این است که هیچ وقت مشاجره نکنید او به من گفت که هر وقت از دست تو عصبانی شدم ساکت بمانم و یک عروسک ببافم.
پیرمرد به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و سعی کرد اشک هایش سرازیر نشود فقط دو عروسک در جعبه بود پس همسرش فقط دو بار در طول زندگی مشترکشان از دست او رنجیده بود.
از این بابت در دلش شادمان شد پس رو به همسرش کرد و گفت این همه پول چطور؟ پس اینها از کجا آمده؟
پیرزن در پاسخ گفت : آه عزیزم این پولی است که از فروش عروسک ها به دست آورده ام !

 


 

align="left"> یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

یاد بچه گی ها

 

هوای سرد

 

امروز مرا به سرزمین بچگی برد

 

 

اون موقع که برف تا بالای زانو بود

اون موقع که زانو کوتاه بود

اون موقع که آدم برفی بود

همسایمون با ما برف بازی می کرد

ما خوش بودیم

فکر می کردیم دنیا مال ماست

فکرای قشنگ

 دستای یخ کرده

جمله " سرما می خوری بچه" یا " مامان فدات شه " یا " بمیرم الهی دستات چه سرده"

یادش به خیر...               

                         

                                                                                          بچگی

align="left"> پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

کلمه

دخترک همیشه میگفت: من برای نجابت وفا و زیباییت عاشق تو شدم. پسرک برای روز تولدش سه حیوان خانگی به او هدیه داد... اسب سگ و یک پرنده زیبا! تا دخترک خواست دلیل اینکار

 را بپرسد...    پسرک رفته بود.

                                                                         برای همیشه.

***http://dana19.persianblog.ir/

وقتی به دنیا اومدی، تو تنها کسی بودی که گریه میکردی و بقیه می خندیدن. سعی کن یه جوری زندگی کنی که وقتی رفتی، http://dana19.persianblog.ir/تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن.
***http://dana19.persianblog.ir/
هیچکس نمی تونه به دلش یاد بده که نشکنه... http://dana19.persianblog.ir/ولی حداقل می تونه یادش بده که وقتی شکست لبه تیزش دست اونی رو که شکستتش نبره.
***http://dana19.persianblog.ir/

دوستی یه حادثه و جدایی قانون است.

 http://dana19.persianblog.ir/بیا حادثه آفرین و قانون شکن باشیم.
***http://dana19.persianblog.ir/
عجیبه که تا مریض نشی کسی برات گل نمی یاره http://dana19.persianblog.ir/تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه http://dana19.persianblog.ir/تا فریاد نکشی کسی به طرفت بر نمی گرده تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمی یاد http://dana19.persianblog.ir/و تا وقتی نمیری کسی تورو نمی بخشه.
***http://dana19.persianblog.ir/

آدم ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ می زنند... http://dana19.persianblog.ir/و گنجشکها جدی جدی می میرند... http://dana19.persianblog.ir/آدمها شوخی شوخی زخم می زنند... http://dana19.persianblog.ir/و قلبها جدی جدی می شکنند... http://dana19.persianblog.ir/و تو شوخی شوخی لبخند می زنی... http://dana19.persianblog.ir/و من جدی جدی عاشق میشم.
***http://dana19.persianblog.ir/
زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن .... بخشیدن .... و فراموش کردن .... http://dana19.persianblog.ir/پس.... بخند .... ببخش .... و فراموش کن.
***http://dana19.persianblog.ir/
نگو بار گران بودیمو رفتیم.
نگو نامهربون بودیمو رفتیم. آخه اینها دلیل محکمی نیست.http://dana19.persianblog.ir/ بگو با دیگران بودیم و رفتیم.
***http://dana19.persianblog.ir/
زندگی 2 چیز به من آموخت: آرزوی مرگ و مرگ آرزو.
***http://dana19.persianblog.ir/
برای هزارمین بار پرسید: تاحالا شده من دلت رو بشکنم؟ منم برای هزارمین بار به دروغ گفتم: نه. هیچ وقت... تا مبدا دلش بشکنه.

align="left"> سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

فقر از دید دکتر شریعتی

میخواهم  بگویم ......

فقر  همه جا سر میکشد .......

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست ......

فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ، ولی  ، آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست  .......

فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند ......

فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند ......

فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند .....

فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود .....

فقر ،  همه جا سر میکشد ........

                    فقر ، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست ..

                  فقر ، روز را  " بی اندیشه"   سر کردن است

align="left"> یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

مرکز آموزش بزرگسالان برگزار می‌کند

کلاس‌هاى زمستانه براى آقایان
ثبت نام تا پایان بهمن ماه

توجه: به دلیل پیچیدگى و مشکلى موضوعات، براى هر کلاس بیش از ٨ نفر ثبت نام نمی‌شود


کلاس ١
چگونه جایخى را پر می‌کنند؟

برگزارى به صورت مرحله به مرحله همراه با نمایش اسلاید
مدّت: ۴ هفته، دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ٢
آیا دستمال توالت خود به خود عوض می‌شود؟

برگزارى به صورت میزگرد و بحث آزاد
مدّت: ٢ هفته، شنبه‌ها از ساعت ١٨ تا ٢٠


کلاس ٣

مسئولیت پذیری در قبال سطل زباله بردن یا نبردن ؟

برگزارى به صورت کار عملى و گروهى
مدّت: ۴ هفته، یکشنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ۴
تفاوت‌هاى بنیادى بین سبد لباس‌هاى کثیف و کف زمین

برگزارى به صورت نمایش فیلم با توضیحات تکمیلى
مدّت: ٣ هفته، پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١۴ تا ١۶


کلاس ۵
آیا ظرف‌هاى غذا می‌توانند خودشان پرواز کنند و در سینک آشپزخانه فرود آیند؟

برگزارى به صورت نمایش ویدیویى
مدّت: ۴ هفته، سه‌شنبه و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ۶
گم کردن ریموت کنترل و از دست دادن هویت

برگزارى به صورت کارگاه آموزشى همراه با گروه‌هاى پشتیبان
مدّت: ۴ هفته، چهارشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ٧
یادگیرى چگونگى پیدا کردن چیزها ..... ابتدا نگاه کردن به سرجایش و بعد زیر و رو کردن خانه

برگزارى به صورت بحث آزاد
مدّت: ٢ هفته، دوشنبه‌ها از ساعت١٨ تا ٢٠


کلاس ٨
حفظ سلامتى ... گل آوردن براى همسر سلامتى شمارا به خطر نمی‌اندازد

برگزارى به صورت نمایش اسلاید همراه با نوار صوتى
مدّت: سه شب، یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ٩
مرد واقعى هنگامى که راه را گم کرد از یکنفر سوال می‌کند

برگزارى به صورت میزگرد و بحث آزاد
مدّت: حداقل ۶ ماه، سه‌شنبه‌ها از ١٨ تا ٢٠


کلاس ١٠
آیا از لحاظ ژنتیکى غیرممکن است که به هنگام پارک کردن ماشین توسط همسرتان ساکت بنشینید؟

برگزارى به صورت شبیه‌سازى کامپیوترى
مدّت: ۴ هفته پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١٢ تا ١۴


کلاس ١١
تفاوت‌هاى بنیادى بین مادر و همسر

برگزارى به صورت آنلاین و نقش بازى کردن
مدّت: نامحدود، سه‌شنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢٢


کلاس ١٢
حفظ آرامش به هنگام خرید کردن همسر

برگزارى به صورت تمرینات مدیتیشن و روش‌هاى تنفسى
مدّت: ۴ هفته، شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ١٧ تا ٢٠


کلاس ١٣
مبارزه با فراموشى ... به یادآوردن روز تولد، سالگردها و سایر تاریخ‌هاى مهم

برگزارى به صورت جلسات شوک درمانى
مدّت: سه شب، یک‌شنبه و سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت ١٩ تا ٢١
کلاس ١۴
اجاق گاز: چیست و چگونه استفاده می‌شود؟

برگزارى به صورت نمایش زنده
سه‌شنبه‌ها از ساعت ١٨ تا ٢٠

 

 


 

 

************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *****

کلاس‌هاى بهاره براى خانم ها
ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه

توجه: به دلیل پیچیدگى و مشکلى موضوعات، براى هر کلاس بیش از 8 نفر ثبت نام نمی‌شود


کلاس ١
چگونه 2.5 متر ماشین رو تو 8 متر جای پارک قرار دهیم؟

برگزارى به صورت مرحله به مرحله همراه با نمایش اسلاید
مدّت: ۴ هفته، دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ٢
مسابقه فوتبال یک ورزش است نه فیلم غیر اخلاقی

برگزارى به صورت میزگرد و بحث آزاد

مدّت: ٢ هفته، شنبه‌ها از ساعت ١٨ تا ٢٠


کلاس ٣
آیا می‌توان با آمادگی قبلی برای رفتن به مراسم عروسی همزمان با آقایان حاضر شد؟

برگزارى به صورت کار عملى و گروهى

مدّت: ۴ هفته، یکشنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ۴
نحوه گرفتن صحیح فرمان اتومبیل (بطور ثابت و در حال دور زدن)

برگزارى به صورت نمایش فیلم با توضیحات تکمیلى
مدّت: ٣ هفته، پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١۴ تا ١۶


کلاس ۵
نحوه تشخیص تاریخ انقضاء مواد خوراکی از روی بسته آنها هنگام خرید

برگزارى به صورت نمایش ویدیویى
مدت: ۴ هفته، سه‌شنبه و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ۶
عدم ترس از نازل پمپ بنزین و استفاده از آن

برگزارى به صورت کارگاه آموزشى همراه با گروه‌هاى پشتیبان

مدت: ۴ هفته، چهارشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ٧
اهمیت دادن به ظاهر و هیکل خود بعد از ازدواج به مانند قبل آن

برگزارى به صورت بحث آزاد

مدّت: ٢ هفته، دوشنبه‌ها از ساعت١٨ تا ٢٠


کلاس ٨
گفتن "عزیزم" به شوهر سلامتى شمارا به خطر نمی‌اندازد

برگزارى به صورت نمایش اسلاید همراه با نوار صوتى
مدّت: سه شب، یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت ١٩ تا ٢١


کلاس ٩
چطور می توان با تلفن زیر 30 دقیقه صحبت کرد؟

برگزارى به صورت میزگرد و بحث آزاد
مدّت: حداقل ۶ ماه، سه‌شنبه‌ها از ١٨ تا ٢٠


کلاس ١٠
آیا از لحاظ ژنتیکى غیرممکن است که هنگامی که خانم های خودمانی با هم تنها هستند حرف های زشت نزنند؟

برگزارى به صورت شبیه‌سازى کامپیوترى
مدّت: ۴ هفته پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١٢ تا ١۴


کلاس ١١
تفاوت‌هاى بنیادى بین شوهر و آرنولد شوارتزنگر ، براد پیت و بیل گیتس

برگزارى به صورت آنلاین و نقش بازى کردن

مدّت: نامحدود، سه‌شنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢٢


کلاس ١٢
رد نشدن از جلوی تلویزیون با جارو به هنگام پخش فینال جام باشگاه های اروپا

برگزارى به صورت تمرینات مدیتیشن و روش‌هاى تنفسى

مدّت: ۴ هفته، شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ١٧ تا ٢٠

 


کلاس ١٣
عدم حساسیت به دختران زیبا تر از خود و عدم زشت خطاب کردن آنها و ایراد بستن به آنها

برگزارى به صورت جلسات شوک درمانى
مدّت: سه شب، یک‌شنبه و سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت ١٩ تا ٢١

 

 


* پس از پایان دوره، به کسانى که امتحانات را با موفقیت بگذرانند دیپلم افتخار داده خواهد شد.

align="left"> پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

.:: تجربه مجازی کار با گوشی‏های موبایل ::.

در صورتی که قصد خرید تلفن همراه را داشته باشید، قطعاً دوست دارید پیش از خرید گوشی اندکی با آن کار کنید تا مقداری بیشتر با آن آشنا شوید. به عنوان مثال منوهای آن را بررسی کنید یا تنظیمات داخلی آن را مشاهده کنید. برای این کار نیز ناچارید به یک موبایل فروشی مراجعه کنید و در صورتی که امکان داشته باشد بتوانید گوشی را نهایتاً چند دقیقه‏ای به دست بگیرید و با آن کار کنید. اما هم‏اکنون قصد داریم به معرفی ترفندی کاربری بپردازیم که با استفاده از آن می‏توانید از طریق اینترنت و صورت مجازی با گوشی‏های مختلف تلفن همراه کار کنید. به طوری که در صفحه مانیتور خود ظاهر شبیه‏سازی شده گوشی را مشاهده کنید و با کلیک بر روی دکمه های گوشی، به صورتی مجازی و شبیه‏سازی شده با آن کار کنید.

بدین منظور:

کافی است به آدرس اینترنتی http://www.tryphone.com/phoneselect.seam مراجعه کنید.
در این صفحه از این سایت، لیست گوشی‏هایی که امکان کار با آنها به صورت مجازی وجود دارد، قرار گرفته است. تعداد گوشی‏ها در حال حاضر محدود است، اما به مرور به تعداد آنها اضافه می‏شود.
پس از انتخاب گوشی و کلیک بر روی آن، در صفحه بعد، در قسمت سمت چپ صفحه، عبارت Loading پدیدار می‏شود و پس از اندک زمانی تصویر شبیه‏سازی شده گوشی ظاهر می‏شود.
اکنون با کلیک بر روی دکمه های گوشی می‏توانید کار با آن را به صورت مجازی تجربه کنید.
در قسمت دیگر صفحه، اطلاعات مربوط به گوشی درج شده است. همچنین در قسمت Demos، دموهای مربوط به هر یک از رخدادهای معمول گوشی به صورت انیمیشن قابل مشاهده است و پس از انتخاب دموی مورد نظر، عمل مربوطه به صورتی که جنبه آموزشی نیز دارد نمایش داده می‏شود.

لازم به ذکر است برای مشاهده گوشی بایستی پلاگین مربوط به Flash Player بر روی مرورگر شما جهت مشاهده فایل‏های فلش نصب باشد.

به نقل از: ترفندستان

 

align="left"> پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

سهراب سپهری

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،
دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

 

 

 

سهراب سپهری

 

align="left"> یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

پرواز بلند اوج پرندگان جان آدمی در منطق الطیر

منطق الطیر با ستایش آفریننده ی  جان بلند پرواز آسمانی آغاز می شود، و از سر ستایش و شگفتی، آفرین می گوید بر آن که آسمان را در زبر دستی، در برابر زمین به غایت پست برافراشته و چونان خیمه ای بی ستونش بر زمین استوار ساخته ، سپس مرغ جان آدمی را آفریده که چونان پرنده ای سبکبال و بلند اوج بر فراز گنبد سپهرین هستی در طیران و پرواز است:

 

آفرین جان آفرین پاک را
آن که جان بخشید و ایمان خاک را

آسمان را در زبر دستی بداشت
خاک را در غایت پستی بداشت

آسمان چون خیمه ای بر پای کرد
بی ستون کرد و زمینش جای کرد

دام تن را مختلف احوال کرد
مرغ جان را خاک پر و بال کرد......


ادامه مطلب

align="left"> شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠  توسط داود قنبری  |  طرح دیدگاه شما ()

 

 
davood_1372@yahoo.com

 

 

http://dana19.blogfa.com/
رنگ آمیزی جدید
Wolfram Alpha
تقویم
ریاضی
حکایت پسر بی ذوق پادشاه
مردم چه می گویند ؟
خوشحال کردن یک زن
قدیم
قوانینی که نیوتن از قلم انداخت
آرامش ضمیر
دیداررا دریاب
قوانینی که نیوتن از قلم انداخت
گم کرده
باور کن
مدیریت
رابطه
قدرت و صلابت یک مرد
خلاقیت: فرار از چارچوب ها است.
گوجه فروش
اثبات دروغ ... و گل صداقت
ایدز 3 بعدی
شعری از ایرج میرزا
مردن در اوج آسمان
ای علی جان
کویر نوردی با خودرو
راه زندگی
سخنان بزرگان در مورد زنان
غریب
دختر

 

۱۳۸٩/۱٢/٢۱
۱۳۸٩/۱٢/۱٤
۱۳۸٩/۱٢/٧
۱۳۸٩/۱۱/۳٠
۱۳۸٩/۱۱/٢۳
۱۳۸٩/۱۱/۱٦
۱۳۸٩/۱۱/٩
۱۳۸٩/۱۱/٢
۱۳۸٩/۱٠/٢٥
۱۳۸٩/۱٠/۱۸
۱۳۸٩/۱٠/۱۱
۱۳۸٩/۱٠/٤
۱۳۸٩/٩/٢٧
۱۳۸٩/٩/٢٠

 

داود قنبری

 

رنک فا
مهربان
هاست
خانه ملت
تُند و خُند
وزارت نیرو
رنک ساز
ساز و نوا
وزارت نفت
sotedelan
دفتر رهبری
مرکز آمارایران
مرکز آمارایران
دانشگاه تبریز
فروغ فرحزاد
دانشگاه الزهرا
هواي دلتنگي
دانشگاه زنجان
ايران موسيقي
ماه هفت شب
صلیب سرخ ایران
استاد فرشچیان
بازار بورس تهران
وزارت امور خارجه
کتابخانه مجلس
مرکز صادرات ایران
سازمان جهانگردی
بنیاد مطالعات ایران
مجله انلاین جوان
سازمان حج و زیارت
اداره کل گمرک ایران
وزارت معادن و فلزات
آستان قدس رضوی
اداره کل گمرک ایران
بنیاد ایران شناسی
برای زن فردا...کردیا
دفتر ریاست جمهوری
دانشگاه تربیت مدرس
دل نوشته های پژمان
وزارت آموزش و پرورش
وزرارت جهاد کشاورزی
دل نوشته ها (مسعود)
سازمان منتقه آزاد کیش
دانشگاه صنعتی شریف
فرهنگستان علوم پزشکی
دانشگاه علم صنعت ايران
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه فردسی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز تحقیقات غدد درون ریز
دانشگاه آزاد اسلامی تهران
دانشگاه صنعت نفت آبادان
وزارت مسکن و شهر سازی
دانشگاه بین المللی شیراز
شرکت هواپیمائی ملی ایران
شبکه اطلاعات صنعتی ایران
سازمان ملی زمین و مسکن
خبرگزاری جمهوری اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
وزارت پست و تلگراف و تلفن
سازمان حفاظت محیط زیست
مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک
دانشگاه شهید بهشتی تهران
وضعیت ترافیک تهران با دوربین
بانک قالب های رایگان فارسی
دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله
وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مرکز بین المللی گفتگو تمد نها
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مرکز اطلاعات تجاری بین المللی
بهترین گزینه برای جستجو در وب
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
وب سایت جمهوری اسلامی ایران
iKarafariniارزش آفريني در اینترنت
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
درگاه واحد خدمات الکترونیکی ایران
نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
مرکز تحقیقات فیزیک و ریاضیات نظری
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سازمان سنجش آموزش کشور: نتایج کنکور
اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان تهران
سایت نمایندگی دائمی سازمان کنفرانس اسلامی
پارس ملودي - آموزش موسيقي ،هنرمندان ، شعر وترانه و...
فرهاد مهراد - زندگي نامه ، عكس ها ، كنسرت ها و آلبوم هاي او .
پيمان ناصحپور - صفحة اصلي پيمان ناصحپور، يك نوازندة ايراني تنبك
هنر موسيقي ايران - وب سايت موسيقي ايران به همراه صفحه فارسي
گروه موسيقي كامكارها - گروه موسيقي كردي و مردمي از خطه سنندج
گروه شاهين و سپهر - معرفي گروه ، فعاليتها، تاريخ و زمان برنامه ها ...
پرشين رينگتن - آخرين اطلاعات درباره موسيقي پاپ ، راك ، كلاسيك رپ
وب سايت مجيد خلج - زندگينامه ، معرفي فعاليتها در زمينه موسيقي و...
يدا - شامل آموزش موسيقي و اخبار و اطلاعات هنري و نشريات و سفارش
پيمان و تنبكش - پيمان ناسحپور، نوازنده تنبك، فرزند بزرگ استاد نصرالله ناسحپور
وب سايت استاد تاج اصفهاني (خواننده و شاعر ) - زندگينامه ، عكسهايي از استاد و....
پريسا - سايت وب پريسا ، يكي از اولين نغمه سرايان موسيقي سنتي و كلاسيك ايران.
گروه موسيقي خنيا - شامل اخبار و رويدادهاي هنري ، كنسرتها، زندگينامه، مقالات، مصاحبه ها و...
سنتور - معرفي سايت به همراه موسيقي و اطلاعات تخصصي و رديف و موسيقي دانان و محصولات و...
فرييرز لاچيني - شامل زندگينامه و كارهاي وي از قبيل پيانو و موسيقي پاپ فارسي و امكانات متنوع ديگر.
نصير مشكوري - همه چيز درباره هنرمندان معاصر و موزيك ايران به همراه معرفي اثار و كارهاي مشكوري
گروه آرين - سايت اختصاصي گروه آرين -اولين گروه پاپ ايراني -به همراه اطلاعات و جزئياتي راجع به اين گر
نماه - اطلاعاتي مربوط به گروه نماه - گروه رقصي كه در شهر لس انجلس ايالت متحده آمريكا رقصهاي سنتي اير
شركت رقص راه ابريشم - گروه زنانه رقص اين شركت رقصهاي باستاني، سنتي و امروزة كشورهاي ايران، افغانستان
شبگرد

 

RSS 2.0